Työkaluja konepajan ympäristötyöhön KITAKO

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille niiden tarvitsemia ympäristötunnuslukuja tuotannostaan.

Konepajan keskeisten ympäristömittareiden laskemiseen on laadittu excel-pohjainen laskentataulukko. Sen avulla konepaja voi laskea esimerkiksi oman toimintansa hiilijalanjäljen vuositasolla, raaka-aineen hukkaosuuden, jätteiden lajitteluasteen tai omilla aurinkopaneeleilla saavutettavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Näitä konepajan ympäristövaikutuksia kuvaavia mittaritietoja voidaan raportoida esimerkiksi asiakkaille. Tämän viestinnän tueksi on laadittu konepajoille muokattava ympäristöraporttipohja.

Konepajan käytäntöjen arvioinnin tueksi hankkeessa on laadittu tarkistuslista. Niihin on koottu selkokielisesti keskeiset lainsäädännön asettamat vaatimukset ympäristöasioiden hallinnalle sekä konepajateollisuuden hyviä, resurssitehokkaita ja ympäristövastuullisia käytäntöjä. Tarkistuslistoja on laadittu eri teemoista: ympäristöjohtamisesta, hankinnoista, varastoinnista, huollosta ja korjauksesta, materiaali- ja energiatehokkuudesta, kemikaaleista ja jätehuollosta.

Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke, joka on toteutettu aikavälillä 5/2021-3/2022. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista.  

Lisätietoja: Kati Lundgren, projektipäällikkö, kati.lundgren@sakky.fi, p. 044 785 3525 

PK-yritysten jätehuollon ja kemikaalien hallinnan oppaat

Tekniikan opiskelu ja hitsauslabran 360-kuvaus

3D-tulostuslaboratoriot ja automaatiolabra