Mistä aloittaa vastuullisuustyö pk-yrityksessä-webinaari tallenne.

Puhujana ovat Hanna Kämäräinen Greenstep Oy ja Sini Salaasti Saalasti oy.

Teemat

Mistä aloittaa vastuullisuustyö yrityksessä

  • Miten valmistavan teollisuuden yritykset voivat käsitellä ja raportoida kestävyydestään?
  • Tärkeimmät indikaattorit ja mittarit kestävyyden arvioinnissa.
  • Miten valmistavan teollisuuden yritykset voivat parantaa alihankintaketjun kestävyyttä päämiehen kanssa?

Vastuullisuusraportin sisältö ja sen koostaminen

  • Miten laatia selkeä ja informatiivinen vastuullisuusraportti?
  • Mitkä ovat olennaisia näkökulmia, jotka tulisi ottaa huomioon raportin koostamisessa?

Vastuullisuusviestintä, vastuullisuustyön hyödyt

  • Miten viestiä yrityksen vastuullisuustoiminnasta tehokkaasti sidosryhmille?
  • Millaisia hyötyjä vastuullisuustyöstä viestiminen voi tuoda yritykselle? 

Salaasti Case-tarina