Vastuullisuus valmistavassa teollisuudessa -webinaari tallenne. Webinaari tarjoaa syvällisen katsauksen uusiin säädöksiin ja niiden konkreettisiin vaikutuksiin, sekä käsittelee kestävyysraportointia, alihankintaketjun arvoa ja hiilirajamekanismia (CBAM)

Puhujana ovat Hanna Kämäräinen Greenstep Oy ja alueen päämiesyritys Emilia Tuononen Ponsse OYJ

Teemat

Yleinen kestävyysraportointi valmistavassa teollisuudessa

Miten valmistavan teollisuuden yritykset voivat käsitellä ja raportoida kestävyydestään?
Tärkeimmät indikaattorit ja mittarit kestävyyden arvioinnissa.
Miten valmistavan teollisuuden yritykset voivat parantaa alihankintaketjun kestävyyttä päämiehen kanssa?
Alueella paljon kysytty hiilirajamekanismi! (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism)

Selitys hiilirajamekanismista ja sen tarkoituksesta.
Miten hiilirajamekanismi voi vaikuttaa valmistavaan teollisuuteen?
Valmistavan teollisuuden yritysten valmistautumistoimenpiteet CBAM:iin.
Päämies case-yritys

Kestävyydestä arvoa alihankintaketjussa

Ajankohtaiset näkemykset vastuullisuudesta valmistavassa teollisuudessa.
Käytännön esimerkit onnistuneista kestävyysratkaisuista.
Yritystoimenpiteet.